תנאי שימוש באתר

  • אין להסתמך על התכנים באתר או כל מידע אחר באתר כאל יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי.
  • משרד ע"ד ברק אינו מתחייב שהמידע המופיע באתר מדויק ומעודכן.
  • כל פניה ואו מידע שיגיע למשרד עו"ד ברק דרך האתר ישמר בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולפי כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין בישראל.
  • יחסי עורך דין לקוח יוצרו רק ע"י חתימה הדדית על מתן יפוי כוח.