משפט מסחרי

משפט מסחרי

  • הסכמים, סכסוכים מכל סוג שהוא עם לקוחות, ספקים וקבלני משנה.
  • הסכמים בינלאומיים.
  • בוררות ותיווך.
  • הסכמים ממשלתיים כולל מכרזים.
  • התדיינות מסחרית.
  • זיכיונות וחכירה.
  • הסכמי ניהול ושותפות.
  • יעוץ בנושא תאגידים.